Bij deelname aan de kampen is het verplicht om VOOR AANVANG de medische fiche in te vullen.

Dit kan u doen met dit formulier

 

We kregen enkele weken geleden het goede nieuws waar we op rekenden: de zomerkampen mogen doorgaan! “Maar...”, er was een “maar”.. Er kwamen heel wat aanbevelingen & extra regelgeving omtrent doelgroep, deelnemersaantallen, hygiëne en zo veel meer. We werkten ondertussen al hard aan een protocol voor onze zomerkampen & toetsten dit af met lokale overheden en onze directe partners. We moeten ons allemaal een beetje aanpassen aan de richtlijnen. Mogen we je dan ook vragen de volgende richtlijnen goed te bekijken en na te leven? Enkel door allemaal samen ons best te doen, houden we het veilig én kunnen we er een fijn kamp van maken. Ziek? Er zijn een aantal deelnamevoorwaarden:  Wie zich niet lekker voelt, ziek is of koorts heeft, blijft thuis en komt niet naar het kamp.  Wie Covid-19 heeft gehad, moet minimaal 7 dagen na diagnose rekenen alvorens terug deel te kunnen nemen aan het kamp én bij terugkeer ook reeds 3 dagen symptoomvrij zijn.  Wie ziek was (geen Covid-19) voor het kamp moet in de 3 dagen voorafgaand aan deelname symptoomvrij zijn.  Wie een besmet persoon binnen de eigen gezinsbubbel/primaire bubbel heeft (ouder, broer, zus...) moet getest worden en moet de termijn voor thuisisolatie respecteren vanaf het laatste contact met de coronapatiënt en kan dus niet verder deelnemen aan het kamp. We rekenen hierbij op de verantwoordelijkheid van alle ouders in dit verhaal. Het gaat o.a. over  Het niet laten deelnemen van zieke of mogelijks besmette kinderen.  Steeds in staat zijn je kind op te halen of te laten ophalen wanneer het ziek is.  Er zich toe binden met het kind binnen de 24u naar de huisarts te gaan indien deze van kamp wordt gestuurd en de organisator op de hoogte te brengen van een vermoeden op Covid-19 of niet, afname van een Covid-test of niet.  Het meedelen van het resultaat van de test aan Rollerpunt vzw.  Respecteren van bubbels voor, tijdens en na het zomerkamp. Heb je al kampactiviteiten bijgewoond en blijk je ziek te zijn? Verwittig De Vlasrede dan zo snel mogelijk op info@devlasrede.be of bel naar onze coördinator:Lynn 0479 687407
Onze instructoren mogen – behalve EHBO – niet op eigen initiatief medische handelingen uitvoeren. Zonder toestemming van de ouders mogen we zelfs geen pijnstillende of koortswerende medicatie toedienen, zoals Perdolan, Dafalgan of aspirine. Bij een ziektebeeld zullen wij de ouders steeds telefonisch contacteren om een direct afhalen van de deelnemer te bespreken. * Gebaseerd op aanbeveling Kind & Gezin 09.12.2009 – Aanpak van koorts/Toedienen van geneesmiddelen in de kinderopvang
Vul dit gedetailleerd aan en bezorg de noodzakelijke medicatie in een genaammerkte zak/doosje aan de instructoren
(Geneesmiddelen, bepaalde stoffen of voedingsmiddelen, insectenbeten, hooikoorts, ..) Wat moeten de instructoren zeker weten over de bovenstaande aandoeningen? Wat moet er gebeuren in noodsituaties?
(astma, suikerziekte, epilepsie, hart, …)
Indien ja, zorg je voor een medisch attest van de arts.
Als ouder bent u er zich van bewust dat u: uw kind niet mag meesturen indien hij/zij ziek is geweest 5 dagen voor het kamp; uw kind op elk moment moet kunnen (laten) ophalen indien hij/zij ziek is tijdens het kamp; de bubbels moet respecteren voor-; tijdens en na het kamp; Ons moet contacteren indien uw kind besmet is 2 dagen na het kamp; uw kind, zoals het advies voorschrijft, bij voorkeur aan één weekaanbod laat deelnemen. Door deze medische fiche in te vullen (en te ondertekenen) erkent u als ouder/voogd ook uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat COVID 19 geen kansen krijgt deze zomer. U respecteert de deelnamevoorwaarden, de afspraken rond bubbels, het niet mixen van bubbels, de afspraken wanneer een kind ziek wordt tijdens het aanbod… Als er iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw kind is het belangrijk om dat door te geven aan de instructoren zodat zij altijd op de gepaste manier kunnen reageren. Bij een volgend kamp zal gevraagd worden om de gegevens opnieuw in te vullen. Contactgegevens worden bijgehouden en zijn nodig voor de dagelijkse werking. De informatie over de gezondheidstoestand van het kind wordt bijgehouden door Lynn Van Ryckeghem coördinator en wordt dus niet doorgegeven, tenzij aan (medische) hulpverleners. De instructoren hebben afspraken gemaakt om daar vertrouwelijk mee om te gaan. Ouders/voogd verklaren dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn, en gaat akkoord met de verwerking ervan.
Per deelnemer dient u dit formulier opnieuw in te vullen